Pregled dosadašnjih aktivnosti Prilika Plus programa

U proteklom periodu, 4 trening centra (Intera-Mostar, Sanino-Prnjavor, WMTA-Srbac i Miral-Velika Kladuša) su započeli sa edukacijama za različite vrste zanimanja. Ukupno je do sada više od 100 polaznika prošlo kroz obuke za različita industrijska zanimanja, od kojih je 70 pronašlo posao. Do proljeća 2014.-te godine preostali trening centri će također započeti sa edukacijama u preostala 4 industrijska sektora.

Proces jačanja kapaciteta privrednih komora započet početkom ove godine, nastavljen je sa nizom radionica i seminara na teme kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih tehnika, pripreme nastavnih planova i programa i treninga za SPSS program za obradu podataka. Komore će uskoro započeti sa istraživanjem nedostajućih vještina i kompetencija koje poslodavci potražuju u najvažnijim industrijskim sektorima, a očekuje se da će prvi rezultati o potrebama za pojedinačnim zanimanjima biti objavljeni početkom 2014. godine. Završetkom obuke polaznika u pojedinačnim centrima, komore će započeti sa procesom testiranja i certifikacije uspješnih polaznika.

Pratite nas i saznajte više o vrstama treninga koje se nude, terminima i lokacijama putem ove stranice i naših profila na socijalnim mrežama (Facebook, LinkedIn i Google+).
Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – koordinator WMTA centra