Prijedor: 86 preduzeća spremno da sarađuju u realizaciji praktične nastave

Prijedor, 03.03.2016. Istraživanje koje je realizovano u okviru projekta „COTON“ pokazalo je da je više od polovine anketiranih preduzeća sa područja Prijedora spremno da sarađuju sa srednjim školama u procesu realizacije učeničke prakse.

“Od 152 anketirana preduzeća, njih 86 potvrdilo je spremnost da učestvuje u ovom procesu”, precizirala je Milena Gnjatović Simatović iz Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora “PREDA-PD”, tokom jučerašnje prezentacije rezultata istraživanja i rada sa fokus – grupom.

luxmedia 18-Z36C

„U nastavku projekta stvaraćemo preduslove kako bi se praktična nastava odvijala u preduzećima s ciljem da učenici koji prođu praksu u školama i preduzećima budu kompletni radnici s kojima će poslodavac biti zadovoljan“, rekla je Gnjatović Simatović.

Istraživanje je sprovedno tokom proteklih pet mjeseci i predstavlja prvu fazu projekta COTON koji se realizuje u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih predzeća.

Profesor u Elektrotehničkoj školi Prijedor, Nenad Vukota izrazio je zadovoljstvo što je ove godine povećan broj učenika završnog razreda osnovne škole koji žele da se upišu u ovu srednju školu.
„Nema nijednog preduzeća koje sa bavi bilo kojom proizvodnjom da nema potrebu za nekim ko će održavati električne aparate i uređaje“, naveo je Vukota.

Koordinator u programu PrilikaPlus, Momir Širko je naveo da mora postojati bolja saradnja između škola i privrede, kao i spremnost privrede da učestvuje u kreiranju nastavnih planova i programa i upisnih politika.
„Krajnji ishod rada učesnika današnje fokus – grupe ja zaključak da su privrednici, škole i Grad Prijedor spremni da, uz tehničku podršku agencije PREDA-PD, zajedno pripreme i podnesu prijedlog projekta o obavljanju praktične nastave na radnom mjestu za zanimanja koja je privreda identifikovala kao nedostajuća“, naveo je Širko.

Cilj projekta COTON je da podigne svijest i interes te stvore uslove za funkcionisanje sistema provođenja prakse na radnom mjestu što će dovesti do bolje obučene radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama na područiju Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona.
Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora, “PREDA-PD” je partner koordinator projekta.