Prijedor: Drvoprerađivači otvorili vrata učenicima

Prijedor, 3.februar 2017. U okviru projekta “Praktična nastava na radnom mjestu” koji Vlada Švajcarske finansira kroz program „Prilika plus“ koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Mašinska škola iz Prijedora potpisala je 3.februara ugovore sa drvoprerađivačkim firmama ove regije o organizovanju praktične nastave za buduće tehničare za obradu drveta.


Projekat “Praktična nastava na radnom mjestu” vrijedan je 160.000 KM, a partner u projektu je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”.
U okviru ovog projekta obezbijeđena je i vrijedna oprema za Mašinsku školu, i to za radionicu za ručnu obradu drveta i za upotpunjavanje kabineta za CNC operatere.
Nastavničko vijeće rijedorske Mašinske škole iskoristilo je svoje zakonsko pravo da izmijeni 30 odsto nastavnog plana i programa za vježbe iz predmeta oblikovanje namještaja i priprema prizovodnje za 4. razred tehničara za obradu drveta. Oni će sad dio svog programa realizovati u firmama za preradu drveta i na taj način će moći da pokažu i primijene znanja koja su kroz teoriju naučili u prethodne tri i po godine.
Osim Mašinske škole Prijedor, projektom je predviđeno da opremu za izvođenje praktične nastave dobiju Elektrotehnička, Poljoprivredno-prehrambena i Mješovita srednja škola “Nikola Tesla” Kozarska Dubica, a firmama koje budu učestvovale u praktičnoj nastavi obezbijeđeno je 26.500 KM za amortizaciju troškova izvođenja nastave, ali i troškova samih učenika.