Prilika Plus na BINOVA konferenciji-Bihać

U Bihaću je 22. aprila održana početna konferencija projekta kojeg financira Evropska unija, pod nazivom «Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA».

Projekt će implementirati Razvojna agencija USK-a sa partnerima; Vladom USK, Općinom Bosanska Krupa, PLOD centrom iz Bihaća i Tehničkim fakultetom u Bihaću, a njegova realizacija trajat će od 01. 01. 2014. do 31. 01. 2016. godine.

Cilj projekta je da se stimulira ekonomski razvoj i zapošljavanje u USK, poboljšanje poslovnog okruženja i operativnog okvira za malo i srednje poduzetništvo kroz bolju infrastrukturu i kroz pružanje kvalitetnijih usluga. Specifični cilj projekta je unapređenje operativnog okvira za razvoj poduzetništva putem uspostave centra za podršku inovacijama i unapređenje poslovanja i kreiranja mjera podrške malom i srednjem poduzetništvu u USK.

Program Prilika Plus je pozvan na početnu konferenciju Binova kao primjer dobre prakse u povezivanje potreba kompanija za stručnom radnom snagom s jedne strane, i modela obrazovanja sa mjerljivim i praktičnim ishodima učenja s druge strane. Učesnici konferencije su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima, glavnim elementima Modela obrazovanja Prilika Plus, ključnim partnerima i korisnicima. Na konferenciji je prezentirano i 8 trening centara podržani kroz Priliku Plus u šest industrijskih sektora. Učesnici konferencije iz obrazovnog sektora USK, predstavnici privatnog sektora i ostale organizacije su podržale ovakav model obrazovanja za potrebe privrede u BiH. Istovremeno, konferencija je poslužila i kao platforma za promoviranje slijedeće faze projekta, te je upućen poziv svim zainteresiranim institucijama i organizacijama iz USK da od sredine 2014. godine postanu članice Modela Prilika Plus.

Zoran Vuković, dipl.inž.maš. – koordinator WMTA centra