PrilikaPlus na 19. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru

Mostar, 11.04.2016. Program PrilikaPlus, zajedno sa Ministarstvom privrede Hercegovačko – neretvanskog kantona/ županije (HNK/Ž) i Gospodarskom/ Privrednom komorom Grada Mostara, (G/PKM) organizuje u Mostaru panel – diskusiju na temu “Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada”. Diskusija će se održati 14.04.2016.  na 19. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2016. (Rodoč bb, Mostar) u Paviljonu 1  sa početkom u 11:00 sati.  

Cilj panel diskusije je definisanje pojedinačnih uloga i odgovornosti ključnih aktera, kako bi se u narednom periodu unaprijedio nastavni proces kroz otvaranje mogućnosti sveobuhvatnijeg uključivanja preduzeća u provođenje jednog dijela praktične nastave, te adekvatnijeg dizajniranja obrazovnih programa na svim nivoima, a posebno u kontekstu cjeloživotnog učenja.

U okviru programa PrilikaPlus u saradnji sa G/PKM na području Hercegovačko-neretvanskog kantona se realizuje projekat „Unapređenje strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru”. Više ovdje.

Program PrilikaPlus podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.