PrilikaPlus predstavila svoje aktivnosti u Rudom

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), je u okviru programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske, organizovala 09. 06. 2015. u Rudom inicijalni sastanak na temu “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Prisutni su se, između ostalog, usaglasili da proces školovanja mora biti pomno planiran i realizovan u skladu sa potrebama privrede te da se ne smije dozvoliti da o upisnoj politici odlučuju pojedinačni interesi.

Prema riječima direktora RARS-a, Marinka Đukića mladi ljudi nerijetko moraju da pređu dug put od završetka školovanja do prvog radnog mjesta. “Kroz ovaj program stvaraju se uslovi da se taj put skrati i da mladi ljudi odmah po završetku školovanja znaju gdje ih čeka zaposlenje”, navodi.
“Razlog dolaska u Rudo je i da damo na značaju svim krajeva ove zemlje i RS kako se ne bi svi događaji dešavali samo u dva ili tri centra”, dodao je Đukić.

Rukovodilac programa PrilikaPlus, Nikola Dragović je rekao da je smisao prezentacija da se predstavnicima srednjih stručnih škola ali i preduzeća i jedinica lokalne samouprave objasni suština programskih aktivnosti i način na koji se oni mogu uključiti.
“Suština programa je da omogući učenicima srednjih stručnih škola da u procesu školovanja sva nedostajuća znanja i vještine steknu u realnim uslovima, na radnim mjestima kroz provođenje praktične nastave, u što je moguće većoj mjeri u realnom, proizvodnom sektoru”, precizirao je Dragović.

Inicijalni sastanak, kome su prisustvovali predstavnici opština, srednjih škola i Zavoda za zapošljavanje iz sarajevsko-romanijske regije, organizovan je u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo.