PrilikaPlus uključena u izradu Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo

Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo predstavili su 01.10.2015. u Sarajevu nacrt Zakona o obrazovanju odraslih u čijoj pripremi su učestvovali i predstavnici programa PrilikaPlus.

Primjena ovog Zakona će, kako očekuju u resornom Ministarstvu, dovesti do umanjenja stope nezaposlenost u Kantonu Sarajevo. Cilj je da se pravno uredi i olakša sticanje praktičnih stručnih znanja, reguliše proces dokvalifikacije i prekvalifikacije zainteresovanih zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Koordinator za javni sektor u programu PrilikaPlus Nina Branković, izložila je tokom prezentacije, analizu potreba tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Prema njenim riječima, trenutno su najveće potrebe za kvalifikovanim kadrovima u drvnoj industriji, drvoprerađivačke, stolarske, tekstilne i kožarske struke.

Govoreći o procesu pripreme Zakona o obrazovanju odraslih, ministar obrazovanja, nauke i mladih u Vladi Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je naveo da je program PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), zajedno sa još nekoliko organizacija, bio strateški partner u izradi Zakona. Tim Programa će i u narednom period podržati Ministarstvo u procesu finalizacije Zakona i razvoju podzakonskih akata.

Vlada Kantona Sarajevo je Zakon, u formi Prijedloga, utvrdila na sjednici prije 14 dana a zvanično usvajanje se očekuje naredne sedmice.