Privredna komora Unsko-sanskog kantona

Privredna komora Unsko-sanskog kantona (PK USK) je nevladina, neprofitna asocijacija privrede Unskosanskog kantona, čiji korijeni se vežu za početak druge polovine dvadesetog stoljeća. Misija Privredne komore USK je promocija i zastupanje interesa svojih članica kod organa vlasti i u procesu približavanja Evropskoj Uniji, te povećanje konkurentske sposobnosti privrede USK u zemlji i inozemstvu.

Kao vodeća privredna asocijacija na Unsko-sanskom kantonu, PK USK zastupa interese poslovne zajednice u odnosima sa zakonodavnom i izvršnom vlasti; promovira i povezuje privredu Unsko-sanskog kantona s domaćim i međunarodnim poslovnim okruženjem; potiče poduzetništvo, strana ulaganja, uvođenje standarda kvaliteta i zaštitu okoliša; educira i informira članstvo o aktuelnim privrednim kretanjima; te podiže sveukupni nivo spremnosti privrede USK za pristup Evropskoj Uniji.

Kao jedan od sedam partnera, Komora je uključena u realizaciju projekta COTON u okviru napora PrilikePlus da unaprijedi povezanost privrede i strukovnih škola.

Način i principi rada u PK USK u potpunosti odgovaraju principima koje se provode od strane privrednih komora u drugim državama regiona i Evropske Unije. Privredna komora USK razvila je suradnju s mnogim komorama i drugim poslovnim institucijama u širem okruženju. Do danas je PK USK potpisala preko 30 ugovora o suradnji s BiH i Evropskim privrednim komorama.
Također, Privredna komora Unsko-sanskog kantona već 13 godina organizira međunarodni, ekološki sajma EKOBIS, koji svake godine okuplja preko 200 izlagača iz različitih dijelova Evrope i svijeta.

Kontakt:

Privredna komora USK
Trg maršala Tita bb
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 37 316 350; 316 356; 316 354
Fax.: +387 37 316 351; 316 353; 316 352
E-mail: pkusk(at)bih.net.ba
Web: www.pkusk.com