Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona

PK ZE DO logo mali jpg

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim komorama u Federaciji BiH (˝Službene novine FBiH,˝ broj: 35/98 i 34/03) konstituisana je 09.02.1999. godine i po zakonskoj definiciji je nezavisna, nevladina, neprofitna asocijacija pravnih i fizičkih lica koja obavljaju privrednu djelatnost.

Komora je zakonski partner nadležnim organima izvršne vlasti i uprave u zastupanju i predstavljanju interesa članova Komore u: pripremi i donošenju zakona i drugih propisa od interesa za oblast privređivanja, pripremi, donošenju i realizaciji strategija razvoja, mjera unapređenja izvoza roba i usluga, promociji privrede u zemlji i inozemstvu, obrazovanju kadrova neophodnih privredi, vršenju javnih ovlaštenja u skladu sa posebnim propisima i dr. Od 01.01.2004. godine, i sada članstvo u Komori je dobrovoljno. Značajno je napomenuti da je Komora kao nosilac ili partner angažirana, između ostalog i na realizaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina, kao i Strategije zapošljavanja  Zeničko-dobojskog kantona za period 2013.-2020. godina.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, svojim djelovanjem, pokriva teritoriju Zeničko-dobojskog kantona kojeg čine 11 općina i grad Zenica, sa cca 400.000 stanovnika. Prema podacima za devet mjeseci 2015. godine, broj zaposlenih u Kantonu iznosio je 71.667 osoba, a broj nezaposlenih iznosio je 69.706 osoba. Statistička stopa nezaposlenosti iznosila je 49,3%, dok se realna stopa nezaposlenosti, uzimajući u obzir obim sive ekonomije, procjenjuje na cca 27%.

Pored Bosansko-podrinjskog kantona, Zeničko-dobojski kanton jedini ima suficit u spoljnotrgovinskom poslovanju i zadržao je lidersku poziciju u Federaciji BiH, jer čini cca 27% ukupnog izvoza Federacije BiH, odnosno 18,2% ukupnog izvoza BiH. U ukupnim privrednim aktivnostima Federacije BiH Kanton učestvuje sa 1/3, a u BiH sa 1/5 aktivnosti. Najveći izvoznici u Zeničko-dobojskom kantonu su dominantno kompanije iz metaloprerađivačkog sektora, drvoprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće, koji su ujedno i sektori koji najviše zapošljavaju.

Kontakt:

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Mehmedalije Tarabara 15
72 000 Zenica
Tel: 032/ 405 – 160
Fax: 032/ 245 – 324
E-mail: pkzedo@bih.net.ba
Web: www.pkzedo.ba