Problemi sa zapošljavanjem stručne radne snage i u HNK

Mostar, 16.05.2016. Saradnja između srednjih stručnih škola i privrede u Hercegovačko – neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) postoji ali je još uvijek nedovoljna i samo u manjem dijelu izlazi u susret potrebama privrede za obučenom radnom snagom koja je spremna da se u kratkom roku uključi u proces proizvodnje u punom kapacitetu.

GKMlogonovivijest160516

Ovo je samo jedan od zaključak istraživanja koje je u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus na područiju HNK/ Ž u prethodna četiri mjeseca sprovela Gospodarska/ Privredna komora Grada Mostara.

Program PrilikaPlus podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Istraživanje, koje je realizovano u sektorima turizma i obrade metala, pokazalo je da postoji velika potreba za kvalifikovanim radnicima u oba sektora ali i da zanimanja ponuđena u srednjim stručnim školama kao i interesi učenika često ne odgovaraju potrebama tržišta rada.

Više od 90 odsto poslodavaca u 74 anketirana preduzeća izjasnili su se da nailaze na velike prepreke kada pokušaju da zaposle kvalifikovanu i obučenu radnu snagu za svoja preduzeća. Kao najvažnije prepreke su navedene manjak znanja i vještina te nepostojanje stručnih ljudi.

Posljedice ovih nedostataka su mnogostruke za privredu – slaba produktivnost, smanjena konkurentnost što sve vodi, ograničavanju privrednog razvoja.

Analiza podataka dobijenih tokom istraživanja, pokazuje da je potrebno, između ostalog, unaprijediti i društveni ugled stručnih zanimanja koji je godinama urušavan. Takođe, neophodno je preduzeti konkretne korake, poput uspostavljanja ugovornih obaveza između preduzeća i učenika te isplaćivanja naknade učenicima na praksi.

Podaci i zaključci dobijeni u sprovedenom istraživanju poslužiće kao osnova za  naredne korake u povezivanju privrede i srednjih stručnih škola u HNK/ Ž.