O nama

Opšti cilj programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) je povećati kompetentnost i unaprijediti zapošljivost đaka, studenata, nezaposlenih, kao i produktivnost zaposlenih, kako bi adekvatno odgovorili zahtjevima i trendovima industrije, te kontinuirano razvijali vlastitu profesiju. Svrha programa je uvođenje sistemskih rješenja i iniciranje promjena u oblast srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju razvoja kompetencija potrebnih za održivi rast privrede.

Tokom prve faze realizacije, koja je započeta u januaru 2011. godine, program PrilikaPlus je razvio је standardizovani pristup tražnjom vođenog sistema neformalnog obrazovanja odraslih – PrilikaPlus Model. Ovaj pristup na organizovan i metodičan način, u realnom vremenu, odgovara na specifične potrebe poslodavaca za nedostajućim vještinama u 6 odabranih sektora ekonomije u BiH: proizvodnja voća i povrća, kulinarstvo i ugostiteljstvo, laka metalna industrija, prerada drveta i proizvodnja namještaja, proizvodnja tekstila, kože i obuće te proizvodnja stolarije i završni radovi u građevinarstvu)
Istovremeno, Program je tokom prve faze rada podržao i osnivanje osam trening centara (na početku druge faze formirana je Takt akademija) širom BiH koji provode stručne obuke, na osnovu 20 razvijenih programa obuka.

Centri za obuku:
Tehnološki park Intera u Mostaru,
WMTA, Srbac, Banja Luka, centar za stručnu obuku odraslih,
Format, Sarajevo, centar za specijalističke edukacije,
Ogledni centar za obrazovanje odraslih, Poljoprivredna škola u Banja Luci,
GastroID, Sarajevo, centar za obuku u kulinarstvu i ugostiteljstvu,
Specijalist, Sarajevo, centar za edukaciju iz oblasti završnih radova u građevinarstvu,
Radionica za obuku u proizvodnji stolarije Miral, Velika Kladuša,
Takt akademija, Sarajevo, Visoko
Radionica za obuku u industriji obuće Sanino, Derventa/ Prnjavor.

U drugoj fazi, čija realizacija je započela u novembru 2014. specifični cilj Programa je da se standardizovani pristup koji je testiran u prvoj fazi, uspostavi kao opšte prihvaćen u BiH u najmanje 8 odabranih sektora ekonomije. Pored toga, elementi pristupa koji se odnose na praktičnu nastavu biće uključeni u nastavni plan i program u najmanje 20 srednjih stručnih škola u BiH. Na taj način doprinijeće se reformi postojećeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja da postane više orjentisan prema tržištu rada i zahtjevima poslodavaca.

Tokom druge faze realizacije aktivnosti, učenici će dobiti priliku da na licu mjesta, na osnovu prethodno pažljivo razrađenih programa, u proizvodnim pogonima uspješnih lokalnih preduzeća realizuju praksu na radnom mjestu.

U nastojanju da srednje stručno obrazovanje usmjeri prema marketinškom poimanju tržišta radne snage, program će jačati vezu škola i poslodavaca. Puna primjena standardizovanog pristupa dovešće do stvaranja kritične mase poslodavaca i preduzeća koji su uključeni u planiranje i realizaciju obuke te na taj način povezati poslodavce i obrazovni sektor. Stvarajući funkcionalnu vezu između obrazovanja kadrova i industrije, poboljšavaju se šanse budućim radnicima na tržištu rada a poslodavcima olakšava potraga za stručnom radnom snagom.

Na osnovu dosadašnji pozitivnih iskustava, Program će u narednom periodu uključiti i novu komponentu koja se odnosi na pilot-primjene tzv. »dualnog modela« stručnog i tehničkog obrazovanja u formalnom obrazovnom sistemu. U tu svrhu, biće idetifikovane i podržane one lokalne zajednice i škole koje imaju potencijal za unapređenje praktične obuke učenika. To će omogućiti obavljanje jednog dijela praktične nastave učenicima na redovnom školovanju u preduzećima sa iskustvom u provođenju prakse za odrasle, a sve prema već razvijenim modularnim planovima i programima.

Druga faza Programa „Prilika plus“ trajaće do novembra 2018. godine.