Kako do boljeg proizvodnog menadžmenta i planiranja u industriji namještaja

Sarajevo, 27.01.2016. Treći edukativni modul u okviru projekta “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” počeo je danas u Centru za specijalističke edukacije Format u Sarajevu.

LSDT1jan16Projekat se realizuje u saradnji sa Univerzitetom za primjenjene nauke u Bernu u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Tema modula je: Prozvodni menadžment i planiranje.

Projekat “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” je osmišljen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama.

Polaznici obuke su predstavnici višeg i srednjeg menadžmenta renomiranih kompanija iz oblasti prerade drveta i proizvodnje namještaja u BiH kao i stručnjaci koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima.

Naredni četvorodnevni obrazovni modul na temu Logistika i proces optimizacije, održaće se u martu mjesecu takođe u Sarajevu a završni desetodnevni modul u junu u Švajcarskoj.