Udio poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čini oko 20% ukupnog uvoza u BiH. Međutim, samo oko 6% ukupnog izvoza iz BiH čine ovi proizvodi. Ukupno je zasađeno oko 30 hiljada stabala voća, a za proizvodnju povrća se koristi oko 100 hiljada hektara obradivog zemljišta, tj. 10% od ukupnog obradivog zemljišta.

Proizvodnja se uglavnom odvija na malim površinama i farmama. Od ukupne površine, oko 1 milion hektara ili 20% spada pod obradive površine, od kojih se obrađuje oko 50%. Procjenjuje se da u BiH postoji 500 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, od koji je 50% sa manje od 2 hektara, a njih 80% sa površinama manjim od 5 hektara. Oko 100 hiljada domaćinstava bavi se stočarstvom, a oko 33 hiljade proizvodnjom mlijeka u komercijalne svrhe. Oko 3200 hektara se koristi za proizvodnju povrća.

Udio poljoprivredno-prehrambenog sektora u ukupnoj registrovanoj zaposlenost procjenjuje se na oko 7%. Međutim, u stvarnosti je ovaj broj znatno veći s obzirom da mali privatni proizvođači nisu registrovani u službenoj statistici. Realne procjene se kreću između 20 do 50% zaposlenih u poljoprviredi. Najznačajnija grupa zaposlena na neformalnom tržištu su samozaposleni u poljoprivredi, njih gotovo 200 hiljada.