Projekat COTON predstavljen na Sajmu srednjih škola i zanimanja u Banjaluci

SajamBL3_300316

Banja Luka, 31.03.2016. Program PrilikaPlus predstavio je juče u Banjaluci na Sajmu srednjih škola i zanimanja svoje aktivnosti u oblasti unapređenja procesa obrazovanja i planiranja realizacije učeničke prakse.

Program PrilikaPlus podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Tokom Sajma, koji je prvenstveno bio namjenjen učenicima devetih razreda osnovnih škola, prezentovano je više od 70 zanimanja koja nude srednje škole u Banjaluci.

SajamBL2_300316Otvarajući Sajam, rukovodilac Odjeljenja za strateško planiranje razvoj MSP i preduzetništvo u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, Marica Berić navela je projekat COTON kao jedan od mogućih odgovora na problem neusklađenosti funkcionisanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede.

“Na tržištu rada ne postoje odgovarajući profili zanimanja koja traže poslodavci i upravo, kroz projekat COTON, koji provodimo u okviru programa PrilikaPlus, pokušavamo da pronađemo šta je to što privreda traži i koja su to zanimanja za koja bi se srednjoškolci trebali školovati”, precizirala je Berić.

“Glavna ideja sajma je prezentacija i promocija srednjih škola i zanimanja za koje školuju učenike. Poseban naglasak je stavljen na deficitarna zanimanja”, naveo je Ante Jurić Marijanović, menadžer u Omladinskom komunikativnom centru koji je zajedno sa Gradom Banjaluka, organizator Sajma.

Pored srednjih škola, na Sajmu su kao izlagači učestvovali i Gradska razvojna agencija CIDEA, predstavnici poslovnog sektora i nevladinih organizacija.