Projekat “KOTON” povezuje privredu i školstvo

Program PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švajcarske a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) započeo je, u saradnji sa partnerima, realizaciju projekta „COTON“ sa ciljem usklađivanja rada sistema obrazovanja sa potrebama privrede.

Ugovore o realizaciji projekta potpisao je 22.09.2015. u Banjaluci direktor RARS-a, Marinko Đukić sa predstavnicima razvojnih agencija i lokalnih zajednica Prijedora, Bijeljine, Doboja, Istočnog Sarajeva, Trebinja i Zvornika, te Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Projekat će povezati stručne škole i preduzeća kako bi se unaprijedili uslovi za realizaciju učeničke prakse na radnom mjestu.

„Želimo skratiti put od završetka škole do zaposlenja i pomoći poslodavcima da dobiju kvalitetne radnike“, istakao je Đukić.

Koordinator za privatni sektor u okviru programa PrilikaPlus, Momir Širko, rekao je da je najvažnije poboljšati kvalitet stručne prakse koja treba da se obavlja na radnom mjestu da bi učenici kada završe srednje škole mogli odgovoriti na potrebe tržišta rada.

Partneri će tokom narednih sedam mjeseci obići srednje stručne škole i napraviti procjenu njihovih materijalnih, tehničkih i stručnih kapaciteta, kao i procjenu preduzeća da bi se znalo koja su spremna da rade sa školama u procesu provođenje učeničke prakse.