Projekat unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji u metalskom i ugostiteljskom sektoru

GPKMlogoRealizacija „Projekta unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru” podrazumijevala je prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada. Projekat, čija implementacija je počela krajem oktobra 2015. godine, realizovao se u saradnji sa Gospodarskom/ Privrednom komoroma grada Mostara (G/PKM). Partneri iz Komore su od oktobra 2015. do aprila 2016. godine procijenili kapacitete preduzeća u ovom dijelu Bosne i Hercegovine za organizaciju praktične nastave za učenike.

Aktivnosti koje su zajednički proveli G/PKM i PrilikaPlus su prvi pokušaj sistemskog unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u HNK/Ž kroz povezivanje svih aktera iz obrazovnog i realnog sektora. Očekuje se da će ovakav pristup, mada znatno zahtjevniji, omogućiti bolju perspektivu za mlade i generalno nezaposlene osobe, te povećati produktivnost.

Realizacija projekta će unaprijediti kvalitet inicijalnog stručnog obrazovanja i obuke (I-VET) kao rezultat zajedničkih napora svih učesnika projekta na uspostavljanju i poboljšanju praktične nastave u preduzećima u HNK/Ž. Iako unapređenje trajnog stručnog obrazovanja i obuke (C-VET) nije direktno obuhvaćeno aktivnostima projekta, poboljšanje relevantnih dijelova nastavnih planova i programa i inicijalnog stručnog obrazovanja i obuke, imaće pozitivan uticaj i na programe koji se nude odraslima.

U narednoj fazi, koja slijedi nakon pripremne, očekuje se realizacija praktične nastave u preduzećima u skladu sa izmijenjenim nastavnim planovima i programima, te obuka odraslih prema potrebama industrije.