Promocija strukovnih zanimanja

U okviru planiranih aktivnosti na promociji strukovnih zanimanja, Intera Tehnološki park organizuje STEM radionice za učenike osnovnih škola Grada Mostara. Dana 16.05  u posjeti su bili učenici Treće OŠ Mostar. Kratkom prezentacijom i obilaskom centra za obuke i laboratorija za brzo prototipiziranje predstavljene su im mogućnosti strukovnih zanimanja. Učenici JU Osnova škola “Mujaga Komadina” su u posjeti bili 25.05. 2017. godine. Učenici  su imali priliku naučiti ponešto o industriji, CNC strojevima i 3D printerima, a nakon toga su sudjelovali u kreativnim radionicama u Centar za tehničku kulturu.
Ove aktivnosti se provode u sklopu projekta “Promocija STEM disciplina” u suradnji s Gospodarskom komorom grada Mostara i uz podršku Prilika Plus – Projekat unapređenja stručnog obrazovanja u BiH.