Repić: „Obuka mi je pomogla da steknem kompletnu sliku o procesima podrške proizvodnji i same proizvodnje“

Prnjavor, 22. jun, 2016. U okviru aktivnosti programa PrilikaPlus, kojeg provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uz podršku Vlade Švajcarske u avgustu prošle godine pokrenuta je realizacija projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta – LSDT“. Cilj je umanjiti jaz između obrazovanja i potreba industrije u sektoru namještaja i prerade drveta što predstavlja ozbiljan teret za preduzeća.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije iz BiH kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru.

FOTODR2306

„Obuka u okviru projekta je savršeno zamišljena i realizovana, usmjerena ka srednjem i top menadžmentu. Ispunjena praktičnim primjerima i stvarnim problemima sa kojima se suočava većina firmi“, sumira Dragana Repić, šefica prodaje u prnjavorskom Standardu svoje učešće u programu obuka koji je realizovan tokom ove i prošle godine. „Ova edukacija mi je pomogla da steknem kompletnu sliku o procesima podrške proizvodnji i same proizvodnje“, kaže.

Obuku, podjeljenu u pet modula, provodi Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju “Format” iz Sarajeva.

Prva četiri modula održana su u centru „Format“ dok je završni, peti modul, održan od 23.05. do 08.06. u Centru za razvoj i saradnju u Bilu, Švajcarska.

„Modul je sadržavao interaktivna predavanja, grupni rad i dosta praktičnog rada u laboratoriji fakulteta. Svaka teoretska jedinica je bila praktično pokazana. Imali smo i ekskurzije prilikom kojih smo išli u posjetu firmama koje proizvode kuhinje, okove i prozore. Od stručnih oblasti smo obrađivali kalkulacije, inovacije, tehnologiju, istraživanje i razvoj, testiranje proizvoda“ kaže Repić za www.prilikaplus.ba.

Ističe dobru saradnju polaznika i direktnu komunikaciju sa predavačima, renomiranim stručnjacima sa Univerziteta za primjenjene nauke u Bernu. „Dopala mi se neposrednost i otvorena i dinamična komunikacija profesora i polaznika. Takođe, ne treba zanemariti ni znanja koja se stiču razmjenom iskustava samih polaznika. Nesebično smo razmjenjivali znanja i iskustva i otvoreno pričalo o problemima“.

Zajedno sa još tri polaznika Dragana je tokom juna pohađala dodatnu trodnevnu obuku u Bilu namjenjenu polaznicima koji će kao treneri biti uključeni u naredne cikluse edukacija.

„Obuka za trenere je bila odlično organizovana, kao i cijeli LSDT program. Objasnili su nam na koji način oni vrše selekciju treninga i njihovu bliskost sa industrijom, na bazi čijih potreba kreiraju trening programe“, pojašnjava naša sagovornica. „Upoznali su nas sa efikasnim alatima za učenje i vještinama prezentovanja što će nam mnogo pomoći u pripremi prezentacija“.

Govoreći o svojoj novoj ulozi  trenera najavljuje da će insistirati  na interakciji i razmjeni iskustava među kolegama.

„Budućim polaznicima preporučujem otvorenost u postavljanju pitanja jer na taj način mogu umnogome riješiti probleme i dileme koje imaju svom poslovanju“.

Naredni ciklus obuka u okviru projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“, počinje u septembru 2016. godine. Sastojaće se, kao i prethodni, od četiri edukativna modula u trajanju od po četiri dana u Banjaluci i Mostaru, te 10-dnevnog završnog koji će se održati u maju i junu 2017. godine u Bilu.