SARADNJA: Privredne komore u BiH – strateški partner u unapređenju sektora neformalnog obrazovanja odraslih!

Na inicijativu programa Prilika Plus obje entitetske privredne komore u BiH potpisale su u krajem 2012. godine sporazum o saradnji na unapređenju sektora neformalnog obrazovanja odraslih. Kako je jedna od nadležnosti privrednih komora  i edukacija kadrova s ciljem unapređenja privrede i poduzetništva, program prilika Plus prepoznao je u njima strateškog partnera u podizanju konkurentnosti domaće ekonomije i zapošljivosti osoba na tržištu rada.

Saradnja ima cilj rješavanje jednog od ključnih problema većine industrija u BiH: manjak ili potpuno odsustvo mogućnosti usavršavanja i educiranja zaposlenih, na svim nivoima. Ovaj problem ima direktan, negativan uticaj kako na poslodavce tako i na pojedince koji traže posao jer bez vještina i znanja koji su potrebni poslodavcima ostaju dugoročno nezaposleni. Tako bosanskohercegovačko tržište rada sa jedne strane pokazuje ogromnu potražnju za određenom vrstom zanimanja a s druge strane postoji veliki broj nezaposlenih koji bez mogućnosti dodatne edukacije i prekvalifikacije  ne mogu odgovoriti na tu potrebu.

Unapređenje sektora neformalnog obrazovanja podrazumijeva unapređenje kapaciteta privrednih komora kako bi te institucije bile u mogućnosti:

  1.  provoditi identifikaciju i utvrđivanje liste prioriteta potrebnih kadrova, te znanja i vještina u sektorima privrede koji imaju potencijal rasta i zapošljavanja;
  2.  izraditi opis radnih profila za identifikovana prioritetna znanja i vještine;
  3.  vršiti akreditaciju centara-pružaoca obuke, nastavnika i instruktora;
  4.  definisati uslove testiranja i certifikacije;
  5.  graditi lokalna i regionalna partnerstva sa drugim socijalnim partnerima u cilju održivosti sistema pripreme i provođenja obuke.

Očekivani rezultati prije svega se ogledaju u kontinuiranoj procjeni i analizi potreba industrije za najdeficitarnijim zanimanjima, odnosno permanentoj podršci udruženjima poslodavaca kako bi se ove potrebe identificirale. Nadalje, nakon iskazane potrebe, naredni korak je pretvaranje deficitarnih zanimanja u konkretne planove i programe obuke, koristeći standardizovane i priznate metode. Naposlijetku, privredne komore će biti u mogućnosti da zaokruže ovaj proces kroz validaciju i certifikaciju trening centara-kao pružatelja usluga, i polaznika-kao korisnika, kako bi se stvorio integralan sistem za obrazovanje odraslih prema potrebama industrije BiH. Veoma će važna uloga privrednih komora biti u samoj certifikaciji programa obuke jer će testiranje i cetificiranje kandidata obavljati upravo one kao predstavnice industrija. Na taj način sama industrija će prepoznavati i odobravati da li je neki program bio uspješan odnosno da li je kandidat stekao vještine i znanja potrebna za obavljanje nekog posla.

Komentariši