Miler: Sistem stručnog obrazovanja kao podrška preduzećima

Mostar, 02.12.2015. „Poboljšanje konkurentnosti privrede mora biti naš glavni zadatak“, sumira stručni konsultant Gospodarske/ Privredne komore Grada Mostara (G/PKM) g. Jens Miler ciljeve aktivnosti u okviru “Projekta za unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru”. Ovaj njemački ekonomski stručnjak sa privremenom mostarskom adresom, u razgovoru za naš sajt dodaje da je takođe neophodno skrenuti pažnju na značaj i ulogu dualnog obrazovanja u jednom društvu.


Realizacija projektnih aktivnosti, koje podržava Vlada Švajcarske a provodi G/PKM, podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o potrebnim kvalifikacijama i vještinama radne snage, kao i o potrebama za zapošljavanje a sve u cilju uspostavljanje sistemskih veza među akterima na tržištu rada. Partneri iz Komore će tokom narednih pet mjeseci provođenja projekta, pokrenutog krajem oktobra u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus, procijeniti i kapacitete preduzeća za organizaciju praktične nastave za učenike u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Gospodine Miler, zašto je neophodno provesti ovaj projekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji imajući na umu trenutno društveno i ekonomsko stanje ?

U našem kantonu imamo s jedne strane visoku nezaposlenost, a istovremeno s druge strane veliku potražnju za dobro kvalifikovanim radnicima, koju nažalost tržište rada ne može zadovoljiti. Zato nam je neophodna unapređena praktična obuka. Na ovaj način se posebno može poboljšati zapošljivost mladih. Ovo je dakle, važan preduslov da bi se više ljudi zaposlilo i time poboljšala socijalna situacija. Naše buduće aktivnosti doprinijeće neophodnim poboljšanjima obrazovanja. Mnoga preduzeća u našem kantonu u sektoru metala i turizma žele da obuka u budućnosti bude jače usmjerena prema potrebama privrede i da njeno težište bude na većem uključivanju praktičnih aspekata.

Prema Vašem mišljenju i na osnovu dugogodišnjeg konsultantskog iskustvu koje imate u radu na tržištima u razvoju u istočnoj Evropi, šta će biti najznačajnije koristi provođenja projekta?

Našim projektom želimo skrenuti pažnju na dualno obrazovanje. Osim toga, mi ćemo zajedno sa preduzećima utvrditi potrebu za budućim promjenama i na taj način dobiti solidnu bazu podataka za donošenje budućih odluka.

Aktivnosti koje zajednički implementiraju G/PKM i PrilikaPlus su prvi pokušaj sistemskog unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u HNK/Ž kroz povezivanje svih aktera iz obrazovnog i realnog sektora. Šta je prema Vašem mišljenju glavni izazov provođenja ovog projekta?

Fokus planiranih poboljšanja u okviru obrazovnog sistema se odnosi na škole i preduzeća. Postoji potreba da se poboljša obrazovni sistem na oprezan ali konsekventan način. Za realizaciju tog poboljšanja potrebno je da svi akteri učestvuju i da se potrude, čak i preduzeća. Želimo da dajemo informacije na objektivan način te da motivišemo preduzeća da podržavaju potreban proces promjena. Pored toga je potrebno da se poboljša postojeća komunikacija između preduzeća i škola te da se ojača njihova saradnja.

Kakav će biti sistematsku uticaj koji će projekat ostvariti na tržište radne snage u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ?

Moramo biti svjesni da je ovaj projekat pripremna faza koja je pretežno okrenuta preduzećima. Za održiv uspjeh neophodno je da svi učesnici kao što su Ministarstvo obrazovanja, škole ili pedagoški zavodi i preduzeća budu aktivni u promovisanju ovog procesa. Primjeri Njemačke i Švajcarske pokazuju da odgovarajuće stručno obrazovanje omogućava lakše i brže zapošljavanje i veće zaposlenosti.

I na kraju, na koji način će provođenje „Projekta za unaprijeđenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji (HNK/Ž) u metalskom i ugostiteljskom sektoru“ doprinijeti unapređenju zapošljavanja mladih ljudi te produktivnosti i efikasnosti preduzeća?

Povećanje konkurentnosti privrede mora biti naš glavni zadatak. Mi ne živimo u izolovanom svijetu. Pored dosljedne podrške malim i srednjim preduzećima, obuka ima ključnu ulogu u ostvarivanju uspjeha i težište se mora postaviti na obuku na radnom mjestu u preduzeću. Ako pogledamo naše okruženje uočavamo da Hrvatska putem savjeta za stručno obrazovanje (sektorskih vijeća) želi poboljšati prilagođavanje stručnog obrazovanja i usavršavanja tržištu rada ili da se Srbija upravo nalazi u fazi donošenja odluke o prelasku na dualni sistem obrazovanja. Pri tom ni mi u Bosni i Hercegovini ne bi smjeli zaostajati.

Naš zajednički cilj bi trebao biti – sistem stručnog obrazovanja i usavršavanja koji daje podršku preduzećima u njihovim stremljenjima ka poboljšanju konkurentnosti i time obezbjeđuje bolju obučenosti i veće zarade radnika.