Sistemski riješiti problem povezivanja privrede i obrazovanja

Učenicima i roditeljima je neophodno objasniti perspektive zapošljavanja kako bi se mladi ljudi na vrijeme opredijelili za zanimanja koja im nude sigurniji i brži put do radnog mjesta a u skladu sa potrebama privrede. Ovo je jedan od zaključaka sastanka na temu “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave” koji je organizovala Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa “Prilika plus” u saradnji sa lokalnom administracijom Bijeljine. Sastanak je održan 23.03.2015. u Etno selu Stanišići.

Učesnici inicijalnog sastanka, predstavnici gradskih vlasti, srednjih škola i lokalne privrede, saglasni su da je potrebno sistematski odgovoriti na izazove povezivanja privrede i školstva te pomoći svim zainteresovanim stranama da učenici strukovnih srednjih škola svoju obaveznu praktičnu nastavu realizuju u lokalnim preduzećima.

Direktor RARS-a Marinko Đukić je naveo da je glavno pitanje sastanka u Bijeljini kako približiti realni sektor privrede sistemu obrazovanja i podsjetio da je druga faza programa “Prilika plus” započela u novembru prošle i da će trajati četiri godine.

Govoreći o osnovnim izazovima u procesu povezivanja privrede i obrazovanja voditelj programa “Prilika plus” Nikola Dragović, je rekao da je, između ostalog, potrebno uključiti privredu u izradu programa provođenja praktične nastave kroz zajedničko definisanje ishoda.
“Dodatni izazov je da se omogući profesorima praktične nastave da kroz saradnju sa preduzećima unaprijede svoja znanja i vještine”, naveo je Dragović.
Savjetnik gradonačelnika Bijeljine Vlado Simeunović je, izražavajući podršku aktivnostima programa, rekao da “Prilika plus” omogućava privrednicima da kažu koji su im profili neophodni narednih godina i da se obrazovanjem tih kadrova podrži privredni razvoj.

Program “Prilika plus” provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Vlada Švajcarske.

Komentariši