Šta je PrilikaPlus?

Program Prilika plus ima zadatak da poveća kompetentnost i unaprijedi zapošljavanje đaka, studenata, nezaposlenih kao i da poveća produktivnost zaposlenih. Svrha programa je uvesti  sistemska rješenja i inicirati promjene u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj je razvoj kompetencija potrebnih za rast i napredak kako pojedinca tako i privrede. Program Prilika plus  podržan je od strane Švajcarske Vlade, a provodi ga  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS).

Prilika plus usvojila je takav pristup koji u realnom vremenu odgovara na specifične potrebe poslodavaca za nedostajućim vještinama. Kroz svoje programe podržano je i osnivanje trening centara, a kasnije i Takt akademija, u kojima se provode stručne obuke na osnovu razvijenih programa obuka.  Radi se na tome da elementi pristupa, koji se odnose na praktičnu nastavu, budu uključeni u nastavne programe u srednje stručne škole širom BiH. 

Samim tim doprinijeće se reformi postojećeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja da postane više orjentisan prema tržištu rada i zahtjevima poslodavaca, program će jačati vezu škola i poslodavaca, veće šanse budućim radnicima na tržištu rada a i poslodavcima olakšava potraga za stručnom radnom snagom.

Newsletter

Želite da Vam šaljemo informacije o našim aktivnostima? Prijavite se.

0 0