Stručna obuka i posao za 30 šivača

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona zaključila je prošle sedmice ugovor sa kompanijom Koteks d.o.o. Tešanj i JU Mješovitom srednjom školom Tešanj o kreiranju i realizaciji programa obuke za usavršavanje 30 kandidata za zanimanje šivač.

Ugovor je dio aktivnosti Komore u projektu ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK˝ koji se provodi u okviru Programa ˝Prilika Plus – vještine za posao˝. Program podržava Vlada Švajcarske, a realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća na području cijele BiH.

Obuka je namijenjena nezaposlenim osobama sa evidencije Službe za zapošljavanje ZDK koja će, u saradnji sa  kompanijom „Koteks“ i Privrednom  komorom ZDK, izabrati odgovarajuće kandidate.

Mješovita srednja škola Tešanj će kandidatima koji uspješno završe teorijsku i praktičnu obuku izdati važeća uvjerenja, a kompanija „Koteks“ će ih zaposliti.
Krajnji cilj projekta je da se poboljša kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja, podrži zapošljavanje nezaposlenih osoba, a poslodavcima omogući pronalaženje radnika sa potrebnim vještinama i kompetencijama.