Preduzeća iz oblasti tekstilne, kožarske i obućarske industrije u zadnjih nekoliko godina doživljavaju značajan rast proizvodnje, koja je većinom namjenjena za izvoz. Neki od najznačajnijih svjetskih brandova odlučili su da dio proizvodnje premjeste u BiH, što je dokaz visoke kvalitete, tradicije i know-how koje posjeduju domaće kompanije.

Iako je većina  ovih poslova tzv „lohn“ poslovi, oni omogućavaju visoku zaposlenost lokalnog stanovništva sa niskim stepenom kvalifikacija, koje inače na tržištu rada teško pronalazi posao. Posebnost ovog sektora je i činjenica da su većina zaposlenih žene, što otvara mogućnosti za značajnije unaprijeđenje njihove pozicije na tržištu rada. Ali, mogućnosti za prekvalifikaciju i dodatnu obuku u ovom području su limitirane, što znatno otežava zapošljavanje u dijelovima BiH gdje su preduzeća iz ove branše stacionirana.

Pa ipak, i pored činjenice da n.pr. preduzeća iz obućarske industrije konstantno bilježe rast zaposlenosti i proizvodnje, ona se istovremeno susreću sa nedostatkom stručne radne snage. Frapantan je podatak da, n.pr. srednje strukovne škole u Republici Srpskoj, još od 1992 god. nisu odškolovale stručne kadrove iz obućarske struke, i pored velike potražnje za ovim kadrovima, naročito u nekoliko gradova sjeveroistočne BiH.

Preduzeća su prevazilazila ovaj problem tako što su obučavala potrebne kadrove u vlastitim pogonima, indirektno subsidizirajući obrazovni sistem u BiH koji ne obrazuje kadrove prema potrebama industrije. Na ovaj način-„learning by doing“, trpio je proizvodni proces kroz smanjenu produktivnosti i povećane troškove materijala.

Program PrilikaPlus, zajedno sa svojim partnerima, radi na unaprijeđenju sistema neformalnog obrazovanja, koji će obučavati kadrove za potrebe tekstilne, kožarske i obućarske industrije. Ovaj sistem će kontinuirano pratiti  potrebe poslodavaca, i bazirano na tim potrebama nezaposlene osobe i zaposlene sa nedostajućim kvalifikacijama, će moći kroz mrežu trening centara steći certificirane kompetencije i vještine koje su potrebne za zapošljavanje u sektoru.