Tim

Nikola Dragović,
rukovodilac programa,

Emir Dervišević,
saradnik za operativne poslove,

Dragana Mitrović,
saradnik za finansije,

Ognjen Zec,
saradnik za finansije

Eldin Sarajlić,
stručni saradnik,

Olivera Banjac,
koordinator za javni sektor,

Nina Branković,
koordinator za javni sektor,

Snježana Đuričić,
koordinator za javni sektor, 

Momir Širko,
koordinator za privatni sektor,

Halko Basarić,
koordinator za privatni sektor,

Bojana Baštinac,
saradnik za pravne poslove,

Sabina Krupić,
saradnik za administraciju i logistiku, kancelarija u Sarajevu,

Mićo Savanović,
saradnik za administraciju i logistiku, kancelarija u Banjaluci,