Učeničku praksu prilagoditi potrebama kompanija

Mostar, 07.10.2016. Radi unapređenja praktične nastave u srednjim školama za zanimanja iz oblasti obrade metala i turizma, formiraće se Radna grupa čiji je zadatak da izmijeni nastavni plan i program u skladu sa potrebama kompanija, te omogući da se praktična nastava što je moguće više obavlja u realnom okruženju, jedan je od zaključaka 3. sjednice Strukovnog vijeća Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je juče održana u Mostaru.
Vijeće je takođe predložilo da se u narednom periodu organizuje i jedna aktvnost u cilju podizanja stručnih znanja i vještina profesora u strukovnim školama, te da se se paralelno razvije i aktivnost u vezi sa pedagoškom obukom mentora za učenike u kompanijama.
Imajući u vidu potrebu promocije strukovnih zanimanja, Vijeće predlaže formiranje radne grupe koja će zajedno sa Ministarstvom obrazovanja i Gospodarskom/Privrednom komorom Grada Mostara raditi na organizaciji sajma srednjih škola.
Sjednici Vijeća, koja je održana uz podršku programa PrilikaPlus, prisustvovali su predstavnici srednjih strukovnih škola sa područja Grada Mosta, te Konjica i Čitluka, kantonalne Službe za  zapošljavanje, Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž na čelu sa ministrom Rašidom Hadžovićem, Gospodarske komore Mostara, Odjeljenja za obrazovanje Misije OEBS u BiH te niza kompanija iz sektora obrade metala i turizma.
Naredni sastanak Vijeća biće održan do kraja 2016. godine.