Unapređenje saradnje sa mostarskom privredom

Mostar, 03.03.2016. Uprava mostarskog preduzeća “Aluminij“ d.d. pruža punu podršku aktivnostima na povezivanju praktične nastave za đake stručnih škola, sa ciljem unapređenja procesa obrazovanja i kako bi se učenicima olakšao prelazak iz školskog okruženja u tehnički zahtjevnije radno okruženje.

Ovo je saopšteno juče nakon susreta koordinatora u programu PrilikaPlus, Halka Basarića i predstavnika Gospodarske/ privredne komore Grada Mostara Eldine Dedić i Jensa Milera sa delegacijom „Aluminija” u Mostaru. Sastanak je održan povodom mogućnost da ovo mostarsko preduzeće bude uključeno u realizaciju praktične nastave za učenike metalskih i elektrotehničkih škola u Hercegovačko – neretvanskom kantonu/ županiji.
Takođe, dogovoreno je da će se na sljedećem sastanku razgovarati o konkretnim aktivnostima na organizovanju učeničke prakse u „Aluminiju“ koji je već duži niz godina jedan od tri najveća izvoznika iz BiH a zapošljava 900 radnika.

Više o Projektu unapređenja strukovnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/ županiji u metalskom i ugostiteljskom sektoru.