Univerzitet za primjenjene nauke u Bernu

Univerzitet za primjenjene nauke u Bernu (njem. Berner Fachhochschule – BFH) je univerzitet orijentisan na praktičnu upotrebu znanja. Osim podučavanja, Univerzitet omogućava i neprestano obrazovanje, istraživanje i razvoj kao i usluge u vezi sa svojim osnovnim kompetencijama.    

Svi koji studiraju na Univerzitetu za primjenjene nauke u Bernu (njem.  BFH) mogu to realizovati na interdisciplinaran način i u međunarodnom okruženju, bez napuštanja Univerziteta: unutar šest odsjeka može se izučavati cijeli niz različitih predmeta od njegovateljstva preko prehrambene tehnologije do sporta. Takođe, Univerzitet je i mjesto susreta studenata iz cijelog svijeta.

Mnogoznačan ali ipak orijentisan prema cilju: svi koji odluče da studiraju na Univerzitetu za primjenjene nauke u Bernu neće biti u opasnosti da se fokusiraju isključivo samo na jednu temu. Sa šest odsjeka pod jednim krovom, nije teško sagledati vaš predmet iz nekog drugog ugla. Univerzitet nudi 29 kurseva bachelor nivoa školovanja, 21 kurs master nivoa i brojne kontinuirane edukacije.

Centar za razvoj i saradnju pri BFH-u, zahvaljujući podršci Vlade Švajcarske, realizuje u okviru programa PrilikaPlus, projekat “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta”.

Kontakt:

Univerzitet za primjenjene nauke u  Bernu
Falkenplatz 24
CH-3012 Bern
Tel.: +41 31 848 33 00
Web: www.bfh.ch