WMTA Srbac obučava žene zavarivače i CNC operatere

Centar za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Srbac nakon zvaničnog otvaranja 20.11.2012.-te godine se aktivno bavi obučavanjem kadra u drvnom i metalskom sektoru za potrebe domaćeg tržišta rada.

Projekat WMTA Srbac čiji je nosilac firma INTERFOB Consulting Banja Luka u suradnji sa drugim partnerima je podržan kroz projekt Prilika Plus‚ od strane Republičke agencije za razvoj Republike Srbije – RARS i Švicarske razvojne agencije SDC.

Do sada su obučili 31 učenika srednje škole iz Srpca (za učenike tehničkih zanimanja su sproeveli praktičnu nastavu na CNC mašinama za obradu drveta) kao i prvu komercijalnu grupu CNC operatera za drvni sektor.

Trenutno obučavaju dvije grupe žena zavarivača za potrebe preduzeća Elas komerc d.o.o. Banja Luka koje će, nakon obuke, biti zaposlene u navedenom preduzeću na poslovima izrade šasije za električni automobil za potrebe EU tržišta. Pored toga obučavaju jednu grupu polaznika za CNC operatere u drvnom sektoru za potrebe lokalnih preduzeća sa područja opštine Srbac, koje i finansira ova opština.

Obučavaju i jednu grupu polaznika (trening za trenere za potrebe WMTA Teslić) za lakirera u drvnoj industriji, grupu polaznika (trening za trenere za potrebe WMTA Teslić) za TIG zavarivača, te grupu polaznika (trening za trenere za potrebe WMTA Teslić) za projektante namještaja na programu Corpus. Zatim obučavaju i jednu grupu polaznika (trening za trenere za potrebe WMTA Teslić) za projektante mašinskih dijelova na programu Inventor. Tako da u ovom trenutnu ukupno osposobljavaju – obučavaju 26 polaznika, od čega su 13 žene.

Posebno napominju da su žene zavarivači (12 žena odabrano za obuke od strane preduzeća Elas komerc Banja Luka) nakon ulaznih testova ličnosti i praktičnog ulaznog testa započele sa obukom 17.12.2013 godine. Obučavanje je nastavilo osam polaznica jer četiri polaznice nisu zadovoljile ulazne testove. Trenutno se osam polaznica obučava u dvije grupe, nakon čega će polaznice imati završni praktični test te osigurano zaposlenje u gore navedenom preduzeću.

Vlasnik preduzeća ‚Elas komerc je potvrdio da je ovo tek početak saradnje WMTA Srbac i njegovog preduzeća jer planira da značajno proširuje svoje proizvodne kapacitete za šta su mu potrebni praktično obučeni radnici za zavarivanje.

Takođe je naglasio da u narednom periodu planira obučavati žensku radnu snagu koja se pokazala bolje od muške radne snage, te da će ubuduće uglavnom zapošljavati žensku radnu snagu radi omjera radnika u preduzeću koji želi da poveća na 50% zaposlenih žena.

Od 12 obucenih polaznica, 8 ih je privremeno zaposleno u firmi ELAS metalexpert Banjaluka. Ove polaznice ce u februaru imati i naprednu obuku nakon cega ce sve polaznice dobiti i trajno zaposlenje. Firma ELAS planira zaposliti do kraja ove godine oko 30 novih zena radnica po istom principu.

WMTA Srbac ovim putem poziva sve zainteresovane da se prijave na obuke putem online prijave ili lično u njihovim prostorijama u Srpcu i/ili Banja Luci.

Izvor: eKapija.BA