Zakon o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona

Zakoni o obrazovanju odraslih trebaju i mogu omogućiti saradnju između privatnog sektora i zakonodavaca, što može da stvori povoljan ambijent za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama privrede. Nedavno usvojeni Zakon o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona pruža fleksibilan i prilagodljiv, ali na stručnim andragoškim osnovama zasnovan okvir za obrazovanje odraslih osoba. Zakon uključuje kako predstavnike javnog sektora koji predstavljaju opšti interes tako i predstavnike privatnog sektora preko svojih predstavnika.

Izuzetno je važno spomenuti da udruženja poslodavaca iz USK kao predstavnici preduzeća sa područja sa tog kantona, predlažu standarde zanimanja pojedine poslove, te istovremeno predlažu i učestvuju u izradi nastavnih planova i programa za pojedina zanimanja. Zakonom predviđa da Privredna komora USK, kao krovni predstavnik poslodavaca, daje saglasnost na pravilnik kojim se reguliše način provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad. Istovremeno, testiranje nakon završene obuke kao i izdavanje isprava je prepušteno samim ustanovama za obrazovanje odraslih čime se stvara konkurentska utakmica na polju kvaliteta pružene edukacije, uz nadzor nadležnog Ministarstva.

Ovako dizajniran Zakon olakšava i ubrzava priprema nezaposlenih osoba za posao, dokvalifikaciju već zaposlenih, odnosno fleksibilnije načine za pronalaženje pravog uposlenika za poslodavce. Standardi zanimanja za koje Zakon predviđa da ih donose sami predstavnici poslodavaca, omogućuju međusobno priznavanje stečenih kompetencija kroz specifične programe i pojedine centre, što će unaprijediti mobilnost i šanse za pronalaženje posla za aktivne tražioce. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i dalje ostaje krovni regulator u polje obrazovanja odraslih, ali istovremeno prepušta neke od specifičnih uloga u lancu obrazovanja odraslih institucijama koje su bliže tražiocima posla, odnosno predstavnicima firma kao glavnim generatora rasta.